Jak poinformował w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, całkowita wartość projektu wynosi 189,86 mln zł, zaś dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności określono na poziomie 158,7 mln zł, co stanowi 85 proc. wydatków. Pozostałe 15 proc. zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczyna się w listopadzie br., natomiast jej koniec zaplanowano na luty 2015 r.

 Wśród zadań, które zostaną zrealizowane, przewidziano m.in. odbudowę wałów przeciwpowodziowych na długości 44,53 km (rzeka Wisła i Tuga), budowę jednej oraz przebudowę 13 stacji pomp. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gdańskiego Węzła Wodnego, poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed zagrożeniem pochodzącym od rzeki Wisły i Zalewu Wiślanego oraz zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wewnątrz obszaru Żuław Wiślanych i pozwoli na zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych.

 Dzięki przedsięwzięciu zwiększona zostanie skuteczność ochrony przeciwpowodziowej terenu Żuław, co będzie stymulowało wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Nastąpi to poprzez dywersyfikację kierunków rozwoju gospodarczego Żuław, tj. uzupełnienie dominującego dotychczas rolniczego i rolno-przemysłowego kierunku rozwoju ekonomicznego obszaru o inne działy gospodarki, w szczególności o turystykę związaną z wykorzystaniem dróg wodnych Żuław, a także z poznawaniem ich dziedzictwa historyczno-kulturowego. Pożądane jest także większe zróżnicowanie kierunków rozwoju rolnictwa, jak i poprawa lądowej infrastruktury komunikacyjnej, zwiększającej dostępność Żuław.

 Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" jest projektem indywidualnym wchodzącym w skład Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)". Program realizowany jest przez 6 partnerów odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami infrastruktury powodziowej na terenie Żuław: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Miasto Gdańsk, Miasto Elbląg oraz Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Podobał się artykuł? Podziel się!