W konferencji uczestniczyli prezesi: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Dariusz Wojtasik, Agencji Nieruchomości Rolnych – Wojciech Kuźmiński, KRUS – Roman Kwaśnicki oraz Agencji Rynku Rolnego – Stanisław Grzegorz Kamiński, a także podsekretarze stanu: Marian Zalewski, Artur Ławniczak i Andrzej Dycha.

Długo przyglądałem się pracy w podległych mi agencjach. Po dokładnych analizach doszedłem do wniosku, że niektóre zmiany są konieczne” – powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że szczególnie niepokojąca jest sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tej agencji będą przeprowadzone dwa audyty – wewnętrzny i zewnętrzny. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że pomimo zgody na wdrażanie PROW 2007-2013 udzielonej już w sierpniu ubiegłego roku, praktycznie żadne działanie nie jest wdrożone. Była akredytacja na przyjmowanie wniosków, ale już zabrakło akredytacji na sprawdzanie i dalsze czynności. „Z tych powodów będzie wprowadzone tygodniowe zadaniowanie Agencji” – poinformował minister Marek Sawicki.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy szef resortu rolnictwa zapowiedział przedstawienie i wdrożenie w tym roku pierwszego etapu reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Prace legislacyjne będą szły w kierunku umożliwienia rolnikom płacenie zróżnicowanych składek, przy jednoczesnym zróżnicowaniu wypłacanych świadczeń. Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że rolnicy płacą podatki i przypomniał, że w tym roku płaconych przez nich podatek gruntowy wzrasta o 65%, o czym warto pamiętać poruszając kwestie podatkowe i dochodowe w rolnictwie. Przypomniał także, że podatek ten stanowi od 7% do 30% dochodów gmin.