Art. 36 ustawy o Radzie Ministrów stanowi, że w razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, ministra zastępuje prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez premiera członek Rady Ministrów.

 Premier Donald Tusk przyjął dymisję Marka Sawickiego z funkcji ministra rolnictwa i przesłał w czwartek wniosek w tej sprawie do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Tusk - przyjmując w środę dymisję Sawickiego - nie wykluczył, że osobiście będzie nadzorował resort. Wyjaśnił, że zanim powoła nowego szefa resortu, chce wcześniej otrzymać od koalicjanta scenariusz uzdrowienia sytuacji w agencjach działających w sektorze rolnictwa. PSL uważa jednak, że nowy minister rolnictwa powinien zostać powołany jak najszybciej - bo trzeba podejmować pilne decyzje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej UE.

 Konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił, że przejęcie przez prezesa Rady Ministrów funkcji zdymisjonowanego ministra nie wynika z konstytucji. - Ta kwestia jest o tyle związana z konstytucją, że prezes Rady Ministrów odpowiada za sprawne funkcjonowanie rządu, że kieruje jego pracami. Natomiast ustawa o Radzie Ministrów przewiduje, że w razie nieobsadzenia stanowiska ministra, zastępuje go prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez premiera członek Rady Ministrów - a więc minister może być zastąpiony w zgodzie z ustawą przez premiera - zaznaczył.

 - To zastępstwo powinno być oceniane - co do czasu jego trwania - z punktu widzenia sprawności działania władzy publicznej. To znaczy powinno trwać tylko tyle czasu, ile jest potrzebne do obsadzenia tego stanowiska. Nie jest bowiem regułą, że premier zastępuje ministra rolnictwa. To wyjątek uzasadniony okolicznościami. Ale tego rodzaju nadzwyczajna sytuacja nie może być przeciągana w czasie, ponieważ wywołuje negatywne konsekwencje, zarówno dla funkcjonowania premiera, jak i dla funkcjonowania ministerstwa, którego szef jest zastępowany przez premiera - powiedział Piotrowski.

 Również według prof. Piotra Winczorka przejęcie obowiązków ministra przez premiera jest możliwe. Jak mówił, z ustawy o Radzie Ministrów wynika, że premier może jednocześnie pełnić obowiązki prezesa Rady Ministrów i ministra. - To nie jest żadne nadużycie - podkreślił.