Celem przygotowania PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Projekty planów zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag przy pomocy zamieszczonego na stronie formularza.

Wszystkie opinie zostaną przeanalizowane, a zasadne zostaną uwzględnione podczas opracowywania finalnych wersji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Komentarze ekspertów do zgłaszanych zagadnień będą udostępniane na stronie www.powodz.gov.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!