Wymagań odnośnie znakowania, nie spełniało 301 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie prawie 20 t, (tj. 16 proc. wszystkich skontrolowanych partii i 10 proc, masy skontrolowanych partii). Wymagań jakościowych, innych niż znakowanie, nie spełniało 70 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 7 t, (tj. 4 proc. wszystkich skontrolowanych partii i 3 proc. masy skontrolowanych partii).

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, wojewódzkie inspektoraty JHARS zastosowały następujące sankcje: - 17 decyzji administracyjnych, w tym 12 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych zabiegom prawidłowego oznakowania, 4 decyzje zakazujące wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu,1 decyzję o przeklasyfikowaniu artykułu do niższej klasy; - 83 mandaty karne na łączną kwotę 18 000  zł.

Porównując wyniki kontroli prowadzonych w latach 2009-2011, można stwierdzić, iż w odniesieniu do liczby partii, procentowy udział  nieprawidłowości w kolejnych kwartałach roku 2009, 2010 i 2011 sukcesywnie malał. Powyższe może świadczyć o wzrastającej świadomości handlowców względem konieczności przestrzegania wymagań określonych w normach jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw 

Kontrola skoncentrowana była na hipermarketach i supermarketach posiadających samoobsługowe działy owocowo – warzywne, w których towary prezentowane są bezpośrednio konsumentowi finalnemu. Inspektorzy zwracali szczególną uwagę na rzetelne oznakowanie oferowanych do sprzedaży owoców i warzyw a także na informacje zawarte w dokumentach towarzyszących partiom znajdującym się w kontrolowanych podmiotach.

Najczęściej kwestionowano podawanie nieprawidłowych informacji o kraju pochodzenia (5 proc. skontrolowanych partii) lub całkowity brak takiej informacji (3 proc. skontrolowanych partii). Zamiast jednego kraju pochodzenia danej partii, na tabliczkach umieszczano informacje o 2, 3 a nawet 4 różnych krajach. Taka praktyka wprowadza konsumenta w błąd i uniemożliwia mu dokonanie świadomego wyboru danego produktu.

Podobał się artykuł? Podziel się!