W wyniku prowadzonych od 28 października do 24 listopada 2014r. kontroli ujawniono 18 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, składowania mięsa, przepakowywania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz pośrednictwa w obrocie zwierzętami. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar finansowych na łączną sumę 16 500 zł (nałożenie kolejnych 8 jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), jedną sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, a przekazanie jednej sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

Za inne przewinienia w drodze decyzji administracyjnej nałożono 16 kar finansowych na łączną sumę 49 500 zł, nałożenie 26 kolejnych jest w toku, wystawiono też 51 mandatów na łączną kwotę 11 950 zł,  9 spraw przekazano do organów ścigania, wydano 5 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru (wydanie kolejnej jest w toku), jedną sprawę przekazano właściwemu terenowo powiatowemu lekarzowi weterynarii, a  przekazanie jednej sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

Podobał się artykuł? Podziel się!