Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża zmiany w zarządzaniu organizacją i systemem ubezpieczenia społecznego rolników o strategicznym znaczeniu dla unowocześnienia obsługi rolników i współdziałania z podmiotami administracji publicznej. Prace są realizowane w ramach Komponentu A - „Reforma Administracyjna KRUS”  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Jednostką zarządzającą PPWOW jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Komponent A PPWOW obejmuje kluczowe obszary działalności Kasy: procedury i procesy zarządzania instytucją, modernizację i zintegrowanie systemów informatycznych, zarządzanie zasobami, elektroniczny obieg dokumentów, system archiwizacji.
 
Kasa zaprezentowała stan zaawansowania działań wdrażanych dla usprawnienia funkcjonowania organizacji i systemu ubezpieczenia społecznego rolników zgodnie z najwyższymi standardami eAdministracji na konferencji problemowej: KRUSplus - modernizacja i nowoczesne zarządzanie, zorganizowanej 20 grudnia w Warszawie.

W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Tomasz Borecki - Doradca Prezydenta RP, Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wiodący partnerzy instytucjonalni ze strony: MPiPS, PPWOW, Banku Światowego, ANR, ARR, ARiMR, GUS, SGGW, ZUS, TP S.A, UNIZETO, ZETO i instytucji consultingowych i outsourcingowych i in. Podobał się artykuł? Podziel się!