- Dzięki wejściu we współpracę z niemiecką firmą Simplum stajemy się firmą globalną i otwieramy się nie tylko na rynki europejskie – mówi Bartłomiej Gawron, Dyrektor Generalny KCSP S.A. - Wiemy, że to bardzo ważny krok w realizacji naszych planów strategicznych, związanych z pracami badawczo - rozwojowymi nad technologiami komunikacji bezprzewodowej czy inteligentnych pomiarów – dodaje.

Unia Europejska na podstawie wytycznych 92/102/EEC definiuje zasady znakowania zwierząt hodowlanych, a tym samym wspiera skierowanie rynku rolnictwa, na nowe tory technologicznego rozwoju. Obecnie znakowanie odbywa się przez kolczyki z wygrawerowanym numerem gospodarstwa, z którego pochodzą zwierzęta. Takie oznakowanie pozwala jedynie na określenie miejsca pochodzenia zwierzęcia. Proces chowu jest w chwili obecnej automatyzowalny w niewielkim stopniu, w praktyce większość prac odbywa się ręcznie. Dzięki wprowadzeniu na rynek rolny nowoczesnego rozwiązania oferowanego przez Simplum możliwe będzie wdrożenie  skutecznych systemów jakości czy weryfikacja i potwierdzenie żywności ekologicznej. System poprawi też kontrolę i bezpieczeństwo oraz będzie stanowić skuteczne narzędzie dla instytucji monitorujących procesy hodowli zwierząt rzeźnych.

- Związanie się ze spółką technologiczną, jaką jest KCSP przynosi nam przede wszystkim rozszerzenie oferty adresowanej do rynku, który dzisiaj obsługujemy. Pełna komplementarność rozwiązań wdrażanych przez Simplum i oferowanych przez KCSP tworzy kompleksową ofertę, zapewniającą znaczne korzyści użytkowe.  Połączenie technologii oraz know-how, efektywnie usprawni procesy biznesowe na rynku hodowli zwierząt i rzeźni w niespotykanym dotąd wymiarze, z korzyścią dla całego rynku – dodaje Dieter Küchler, Prezes Zarzadu Simplum GmbH. Podobał się artykuł? Podziel się!