Jak zaznacza wiceminister, pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pokazują, że zbudowana w Polsce sieć służy przede wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Staje się też forum aktywnej wymiany dobrych praktyk, wiedzy i praktycznych doświadczeń we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. W ocenie Nalewajka sieć jest też instrumentem wspierającym administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich, realizowanych zarówno w ramach PROW 2007-2013, jak i programów operacyjnych polityki spójności.

- Dzięki współpracy grup producentów rolnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich rolnicy mogą wymienić się doświadczeniami, korzystać z tzw. dobrych praktyk. Niezwykle ważna w ramach KSOW jest również organizacja wyjazdów studyjnych, udział w targach, szkolenia dla rolników, konferencje z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - mówi Tadeusz Nalewajk - Plany działania obejmują także współpracę regionów ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym, a w jej ramach organizację szkoleń, seminariów eksperckich i doradczych oraz sporządzanie analiz i ekspertyz. Sekretariat Regionalny zobowiązany jest ponadto do przygotowania i realizacji programu szkoleniowego dla Lokalnych Grup Działania (LGD), które również powinny propagować tworzenie grup.

Jak podkreśla wiceminister Nalewajk, taka forma wymiany doświadczeń pozwoli na szerokie rozpropagowanie idei wspólnego działania w grupie, pomoc nowo powstającym grupom producentów rolnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku istniejących podmiotów gospodarczych działających w sektorze rolnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!