Organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S. A. Jego celem jest wyłonienie wójta, który w roku 2009 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie kandydatury wójta przez osobę lub instytucję. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć w roku 2009. 

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Wójt roku 2009” winny być dokonywane listownie na adres : Redakcja Audycji Rolnych TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa. W konkursie nie mogą uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

Konkurs składa się z następujących etapów :

- zgłaszanie kandydatur. Termin : 6.12.2009 – 5.01.2010
- wyłonienie przez kapitułę 10 finalistów konkursu. Termin – 11.01.2010
- prezentacja sylwetek finalistów na antenie telewizyjnej oraz głosowanie
widzów w systemie audiotele. Termin: 17.01.2010 – 10.02.2010
- uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Termin :
13.02.2010, Pałac Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie). 

Tytuł „Wójta roku 2009” oraz nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu audio-tele. Pozostali finaliści otrzymują równorzędne dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.

Źródło: TVP

Podobał się artykuł? Podziel się!