W trakcie spotkania, na poletkach pokazowych zaprezentowano ponad 80 odmian roślin rolniczych. Ze zbóż można było oglądać: jedenaście odmian pszenicy ozimej i osiem jarej, dziewięć pszenżyta ozimego i sześć jarego, osiem owsa i sześć jęczmienia jarego, a także mieszanki zbóż jarych oraz jęczmienia jarego z grochem lub grochem i owsem.

Na poletkach znalazły się także po trzy odmiany rzepaku jarego i lnu oleistego. Rośliny motylkowe reprezentowane były przez pięć odmian bobiku i jedną grochu. Na poletkach obecne były także ziemniaki, w liczbie dziesięciu odmian.

Nie zabrakło również kukurydzy. Zaprezentowano jedenaście odmian tradycyjnych oraz nowość - kukurydzę Duo System, odporną na substancję aktywną herbicydu Focus Ultra 100 EC, stosowanego do zwalczania chwastów jednoliściennych. Gen odporności na ten środek został wyizolowany z populacji kukurydzy rosnących w Meksyku i jest dla tej rośliny całkowicie naturalny. Cecha odporności na ten herbicyd już niedługo pojawi się u znanych odmian kukurydzy HR Smolice i zostanie wyróżniona w nazwie odmiany określeniem „Duo". Odmiany Duo System będą stanowiły alternatywę dla odmian genetycznie modyfikowanych.

Zwiedzając poletka pokazowe mnożna było porozmawiać z hodowcami i sprzedawcami o poszczególnych odmianach, a także ze specjalistami z BASFu na temat ich ochrony chemicznej. Rolnicy żywo dyskutowali oraz wymieniali się z reprezentantami obu firm swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, związanymi z uprawą prezentowanych odmian i stosowaniem środków ochrony roślin.

Hodowla Roślin Strzelce i BASF zorganizowały Dni Pola 16.06.2011 r. w Strzelcach.

Podobał się artykuł? Podziel się!