Kilkuset rolników przyjechało do Głębokiego koło Gniezna, aby uczestniczyć w imprezie "Kukurydziane dożynki", zorganizowanej przez firmę Procam w gospodarstwie państwa Kujawskich.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Kazimierz Adamczewski oraz dr hab. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

W części seminaryjnej spotkania dr Kierzek omówił ochronę plantacji kukurydzy przed chwastami. Efektywność zwalczania chwastów w kukurydzy w dużym stopniu jest uzależniona od przebiegu pogody wiosną. Susza i nieregularne opady wpływają na zróżnicowane czasowo wschody chwastów. Stąd konieczność elastycznego podchodzenia do strategii zwalczania chwastów. Do uzyskania wysokiej skuteczności chwastobójczej w niektóre lata wymagane jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu.

W warunkach przekropnej wiosny, gdy gleba jest wilgotna, bardzo dobre efekty uzyskuje się wykonując zabieg doglebowy (BBCH 00-03), a następnie nalistny (BBCH 14-16). Natomiast gdy brakuje opadów, należy zrezygnować z zabiegu doglebowego, a termin wykonania pierwszego oprysku nalistnego nieco przyspieszyć (BBCH 11-12).

Z kolei drugi zabieg nalistny powinien być opóźniony (BBCH 15-16), ponieważ niedobór wilgoci wydłuży okres wschodów chwastów.

Dr Kierzek przedstawił także zasady stosowania najnowszych herbicydów: Arigo 51 WG, Stellar 210 SL i Wing P 462,5 EC, jak również sposoby doskonalenia skuteczności zabiegów nalistnych, poprzez korzystanie z mieszanin herbicydowych.

Arigo 51 WG jest nalistnym herbicydem przewidzianym do stosowania w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), jeden raz w sezonie.

Zawiera on trzy substancje czynne: mezotrion - 360 g, nikosulfuron - 120 g, rimsulfuron - 30 g, co umożliwia równoczesną eliminację wielu gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, jak: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, czyściec błotny, gorczyca polna, łoboda rozłożysta, ostrożeń polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowaty.