W środę rozstrzygnięto XVII edycję konkursu "Piękna wieś opolska 2014", którego organizatorem jest opolski urząd marszałkowski. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych w regionie.

Tegoroczny konkurs rozgrywano w trzech kategoriach: "najpiękniejsza wieś"; "najlepszy projekt Odnowy Wsi" oraz "wieś przeżyć i emocji". Ostatnia kategoria, jak wyjaśniła Violetta Ruszczewska z zespołu prasowego opolskiego urzędu marszałkowskiego, miała zwrócić uwagę sołectw na "tworzenie koszyka produktów i specjalizacji wsi oraz ich wyjątkowego i niepowtarzalnego klimatu". W skład jury wchodziły władze i pracownicy urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, opolskich uczelni i osoby działające w ramach Odnowy Wsi.

Pierwsze miejsce w kategorii "najpiękniejsza wieś" przypadło Lasowicom Wielkim w pow. kluczborskim. W nagrodę wieś otrzyma 15 tys. zł do wykorzystania na rzecz lokalnej społeczności. Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało, iż w Lasowicach Wielkich "widoczna jest dbałość mieszkańców o własne dziedzictwo kulturowe i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. (...) Mieszkańcy wsi dbają o spójną z otoczeniem architekturę, ogólnodostępne miejsca spotkań i przestrzeń publiczną. Znakomicie układa się współpraca działających w sołectwie organizacji społecznych oraz współpraca mieszkańców wsi z lokalnymi przedsiębiorcami przy realizacji wielu przedsięwzięć odnowy wsi".

Członek zarządu woj. opolskiego Antoni Konopka w rozmowie z wyjaśnił, że wbrew nazwie, walory estetyczne przy ocenie miejscowości w tej kategorii wcale nie były najważniejsze. Bardziej liczyły się współpraca lokalnej społeczności i jej integracja. "Piękno zewnętrzne w dużej mierze zależne jest od zamożności. Nie zawsze jednak jest ono oznaką istniejącej w danej miejscowości wspólnoty, która nadaje ducha miejscu" - wyjaśnił.

Drugie miejsce w tej kategorii przyznano Ligocie Dolnej w gm. Kluczbork, a trzecie - Dziergowicom w gm. Bierawa.

W kategorii "najlepszy projekt Odnowy Wsi" główną nagrodę i 8 tys. zł przyznano Biedrzychowicom w gm. Głogówek za projekt, który obejmował remont i adaptację starej wozowni na piec chlebowy i wędzarnik. Jury uznało, że wspólną pracą mieszkańcy "stworzyli pierwszy tego rodzaju obiekt, w którym można dotknąć, poczuć i przeżyć historię wypieku chleba i wędzenia tradycyjnych wyrobów".