Resort rolnictwa chce, żeby staż pracy w rolnictwie nie musiał być potwierdzany tylko ubezpieczeniem w KRUS-ie. Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych przez przejmującego gospodarstwo rolne został przedstawiony w § 7 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  z 19 czerwca 2007 r „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty Strukturalne”. Te przepisy mają być zmienione.

Dotychczas osoby, które przejmowały gospodarstwa w zamian za to, że przekazujący otrzymywali renty strukturalne, musiały mieć wykształcenie rolnicze lub posiadać odpowiedni staż pracy w rolnictwie powiązany z ubezpieczeniem w KRUS-ie. 

Resort rolnictwa nie zdecyduje się prawdopodobnie na pełne odejście od wymogu posiadania kwalifikacji rolniczych przez następców prawnych (m.in. dzieci osób przechodzących na rentę i przejmujących gospodarstwa).

Jeżeli osoba przejmująca gospodarstwo będzie miała średnie wykształcenie to musi mieć 3 letnie potwierdzenie pracy w gospodarstwie.W przypadku wykształcenia zawodowego – staż pracy powinien wynieść 5 lat.

W 2007 roku  ARiMR  przyjęła 8 881 wniosków o przyznanie renty strukturalnej przyznawanych
w ramach PROW 2007-2013. Połowa rolników otrzymała już decyzję przyznającą rentę. Taka sama liczba rolników otrzymała już renty na rachunki bankowe. Największe zainteresowanie składaniem wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2007 roku wystąpiło w woj. mazowieckim, gdzie złożono 1 398.

zobacz: Kto może ubiegać się o rentę strukturalną

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!