Rada Programowa nie miała łatwego zadania. Do konkursu zgłoszono wiele różnorakich przedsięwzięć – wszystkie istotne, każde w inny sposób. Do ścisłego grona faworytów trafiło 31 zgłoszeń, te zwizytowali członkowie jury. Jak podkreślano podczas debaty – wszystkie inicjatywy są sukcesem.

Oceniano przede wszystkim stan zatrudnienia, znaczenie przedsięwzięcia dla właścicieli i rozwoju gminy, wykorzystanie środków unijnych i lokalnego potencjału, innowacyjność i konsekwencję w prowadzeniu działalności, pozycję konkurencyjną na rynku.

Kapituła konkursu musiała zdecydować, czy nagrodzić małe rodzinne inicjatywy – ale przecież istotne dla otoczenia zgłaszającego i osób korzystających z inwencji pomysłodawcy, czy też te większe – wywierające wpływ na całe miejscowości czy nawet region. Każda ze zgłoszonych inicjatyw zasługiwała na uwagę, każdy z autorów przedsięwzięcia odniósł sukces. Komisja podkreślała podczas debat, że sukces ma wiele znaczeń, można go rozumieć w różny sposób, a każde ze zgłoszeń spełnia wymogi i zasługuje na miano sukcesu.

Ostatecznie wybrano po trzech laureatów w kategoriach indywidualnej i rodzinnej. Spośród inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych wybrano 5 przedsięwzięć. Dwa zgłoszenia wyróżniono.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Pałacu Prezydenckim pod koniec czerwca.

W załączeniu lista nagrodzonych.

Podobał się artykuł? Podziel się!