Nagrody dla gmin
W pierwszej części konkursu, przeznaczonej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, statuetki Lauru Gospodarności otrzymały te samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki zewnętrzne (w tym środki Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, środki unijne bądź bankowe). Kapituła Konkursu,
w której skład weszli przedstawiciele Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizatora konkursu oraz jego partnerów – Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupy Bankowej, zgodnie
z regulaminem konkursu przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria (1) – Rozwój Infrastruktury Technicznej: kluczowym kryterium wyboru była w tej kategorii wielkość nakładów inwestycyjnych na mieszkańca gminy. Ważna była także wielkość pozyskanych środków zewnętrznych oraz ilość projektów zrealizowanych przez gminę – jako miara jej aktywności. 
- Laur Gospodarności: gmina Ciasna (województwo śląskie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Męcinka (województwo dolnośląskie), Strzyżewice (województwo lubelskie), Stryszów (województwo małopolskie), Szczucin (województwo małopolskie), Bargłów Kościelny (województwo podlaskie), Cmolas (województwo podkarpackie), Radomyśl Wielki (województwo podkarpackie), Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie), Duszniki (województwo wielkopolskie), Postomino (województwo zachodniopomorskie)

Kategoria (2) – Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej: w tej kategorii najistotniejszy był ogólny klimat, jaki gmina tworzy dla przedsiębiorczości poprzez realizację projektów wspierających tę przedsiębiorczość (klimat rozumiany zarówno jako stworzenie oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorstw, jak również działania ułatwiające i wspomagające przedsiębiorczość). Oceniana była także ilość utworzonych zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz dynamika przyrostu w tym zakresie. 
- Laur Gospodarności: gmina Czerwieńsk (województwo lubuskie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Zwierzyn (województwo lubuskie), Pokrzywnica (województwo mazowieckie), Zatory (województwo mazowieckie), Zambrów (województwo podlaskie), Ożarowice (województwo śląskie), Siewierz (województwo śląskie), Duszniki (województwo wielkopolskie), Rychwał (województwo wielkopolskie), Stare Miasto (województwo wielkopolskie), Śmigiel (województwo wielkopolskie)

Kategoria (3) – Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego: w tej kategorii ocenie podlegała głównie aktywność gminy w podtrzymywaniu i promocji dziedzictwa kulturowego, a także aktywność w udostępnianiu mieszkańcom dóbr kultury. 
- Laur Gospodarności: gmina Świnna (województwo śląskie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Kąty Wrocławskie (województwo dolnośląskie), Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie), Śliwice (województwo kujawsko-pomorskie), Strzyżewice (województwo lubelskie), Aleksandrów Łódzki (województwo łódzkie), Cmolas (województwo podkarpackie), Dębica (województwo podkarpackie), Radomyśl Wielki (województwo podkarpackie), Duszniki (województwo wielkopolskie), Śmigiel (województwo wielkopolskie)

Kategoria (4) – Rozwój Kapitału Społecznego: w tej kategorii wybrano gminy, które potrafiły udowodnić, że rozumieją potrzebę współdziałania z organizacjami pozarządowymi i wspomagania ich jako niezbędnego partnera władz samorządowych, oraz że mają plan takiego współdziałania i tworzą odpowiedni klimat dla rozwoju aktywności obywatelskiej. 
- Laur Gospodarności: gmina Śmigiel (województwo wielkopolskie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie), Nowogród Bobrzański (województwo lubuskie), Szczucin (województwo małopolskie), Byczyna (województwo opolskie), Cmolas (województwo podkarpackie), Dębica (województwo podkarpackie), Staszów (województwo świętokrzyskie), Iława (województwo warmińsko-mazurskie), Duszniki (województwo wielkopolskie), Nowy Tomyśl (województwo wielkopolskie)

Kategoria (5) – Harmonijny Rozwój: w tej kategorii brano pod uwagę wszystkie poprzednie elementy. Kapituła Konkursu wyróżniła gminy wszechstronne, traktujące rozwój lokalny wieloaspektowo, a nie wyspecjalizowane w jednej dziedzinie. 
- Laur Gospodarności: gmina Duszniki (województwo wielkopolskie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie), Strzyżewice (województwo lubelskie), Czerwieńsk (województwo lubuskie), Stryszów (województwo małopolskie), Szczucin (województwo małopolskie), Cmolas (województwo podkarpackie), Radomyśl Wielki (województwo podkarpackie), Ciasna (województwo śląskie), Świnna (województwo śląskie), Śmigiel (województwo wielkopolskie)

Kategoria (6) – Zainspirowana Gmina (specjalna kategoria z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej): Kapituła Konkursu wybrała gminy, które w ciągu ostatnich 20 lat najaktywniej współpracowały z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, zarówno pod względem częstotliwości współpracy (ilość dofinansowanych przedsięwzięć), jak i efektywności wykorzystania środków, mierzonej wartością kosztorysową zrealizowanych inwestycji w stosunku do wielkości dofinansowania Fundacji. 
- Laur Gospodarności: gmina Bukowsko (województwo podkarpackie) 
- Wyróżnienia dla gmin: Radzyń Podlaski (województwo lubelskie), Dąbrowa Tarnowska (województwo małopolskie), Łososina Dolna (województwo małopolskie), Szczucin (województwo małopolskie), Pilawa (województwo mazowieckie), Radomyśl Wielki (województwo podkarpackie), Sanok (województwo podkarpackie), Tyczyn (województwo podkarpackie), Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie), Rozogi (województwo warmińsko-mazurskie)

Nagrody dla organizacji pozarządowych
W drugiej części konkursu, skierowanej do organizacji pozarządowych, laureatem kategorii „Inspirujący Projekt Roku” został Nidzicki Fundusz Lokalny. Został on nagrodzony za inicjatywę Garncarska Wioska
– Wiejskie Centrum Edukacji. Organizacja otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 70 tys. zł. Ma ona zostać przeznaczona na poszerzenie zakresu realizacji projektu i jego kontynuację.

Dodatkowa nagroda, Laur Honorowy, trafiła do rąk Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, za działalność na rzecz lokalnych społeczności wiejskich oraz wzmacnianie demokracji bezpośredniej poprzez podkreślanie roli sołtysa i rady sołeckiej w życiu najmniejszych miejscowości. Za szczególnie istotne Kapituła Konkursu uznała skuteczne działania na rzecz wprowadzenia ustawy o Funduszu Sołeckim. Organizacji przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł.

Dla powodzian
W związku z tragicznymi skutkami ostatniej powodzi w Polsce, organizatorzy konkursu „Laur Gospodarności” zdecydowali się przekazać część środków, uzyskanych od sponsorów finałowej Gali, na realizację programu nauki języka angielskiego „YOUNGSTER”. Ma on być wdrażany w szkołach, znajdujących się na terenach wiejskich szczególnie dotkniętych kataklizmem. O ilości środków przeznaczonych na projekt mogli współdecydować uczestnicy Gali, którym wręczone zostały specjalne kupony. Wypełniając je, każdy z gości przekazywał jednocześnie 100 zł na powyższy cel.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!