Na konferencji prasowej wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper omówił aktualną sytuację w rolnictwie.
Szef resortu rolnictwa poinformował o decyzjach podjętych przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakomunikował, że w związku z przedłużającymi się decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie ostatecznego zatwierdzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podjęta została decyzja o uruchomieniu pierwszych działań w ramach tego programu. I tak na początek – od 25 czerwca planowane jest przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. Rentę może otrzymać rolnik, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty; przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach.
Od złożenia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na rozpatrzenie go i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez wnioskodawcę, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu PROW 2007 - 2013 przez Komisję Europejską. Rolnik, który otrzyma postanowienie będzie musiał w ciągu pół roku udokumentować zbycie gospodarstwa i zaprzestać działalności rolniczej, następnie ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną.
Szczegóły dotyczące rent strukturalnych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. nr 109, poz. 750 z dnia 20.06.2007 r.).
Ponadto planowane jest uruchomienie składania wniosków na zalesianie gruntów rolnych od 1 sierpnia 2007. Kolejne działanie to młody rolnik. Wstępna data rozpoczęcia przyjmowania wniosków, to najdalej 1 września 2007 roku.
Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper odniósł się także do ostatnio opisywanej sprawy dotyczącej definicji wódki oraz dopłat do upraw malin i truskawek. Szef resortu rolnictwa przedstawił cały pakiet dokumentów dotyczących kwestii definicji wódki, gdyż temat ten był prowadzony od kilku już lat.
Wicepremier Andrzej Lepper poinformował również, że nie ma w chwili obecnej problemu tzw. świńskiej górki. Przypomniał, że już przed paroma miesiącami opracowany został projekt wieloletnich umów kontraktacyjnych, ale nie może go wprowadzić resort rolnictwa, gdyż dotyczy to swobody działalności gospodarczej i takie umowy mogą zawierać między sobą producenci z przetwórcami.
Szef resortu rolnictwa przypomniał także, że długofalowym rozwiązaniem problemów dotyczących rynku wieprzowiny jest rozwój produkcji biopaliw. Rozwój tego sektora pozwoli na skierowanie znacznie większych ilości zbóż do przerobu na biokomponenty, a nie na pasze.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!