Podczas czwartkowej konferencji w Sejmie Błaszczak zaprezentował treść listu.

Szef klubu PiS apeluje w nim o niepowoływanie Sawickiego w nowo formowanym rządzie koalicji PO-PSL w związku z "drastyczną niekompetencją i nieudolnością", jaką miał wykazać się jako minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Wytyka Sawickiemu m.in. brak działań dotyczących rekompensat z Unii Europejskiej dla polskich rolników, w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na import produktów rolnych z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

W liście Błaszczak przypomina, że 15 września w Parlamencie Europejskim, na wniosek eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się debata dotycząca rekompensat dla rolników ponoszących straty z tytułu rosyjskiego embarga. "Z przebiegu tej debaty, w szczególności z informacji przekazanych przez Komisarza ds. Rolnictwa Daciana Ciolosa wynika, że rząd polski reprezentowany przez ministra Marka Sawickiego nie zgłosił w Komisji Europejskiej ani w Radzie skutecznego wniosku o uruchomienie rekompensat dla rolników z unijnej rezerwy na wypadek kryzysu przewidzianych w art. 25 rozporządzenia WE nr 1306/2013" - pisze szef klubu PiS.

Jak podkreśla Błaszczak, Sawicki "nie wykazał wystarczającej aktywności, gdy na forum Komisji i Rady podejmowane były kluczowe decyzje dotyczące zakresu i form pomocy dla rolników w związku z rosyjskim embargiem".

Szef klubu PiS podkreśla, że na pomoc kryzysową Unia Europejska dysponuje kwotą ponad 400 mln euro. "Gdyby ta kwota została w porę uruchomiona, znaczna jej część mogła trafić do polskich rolników. Niestety na skutek nieudolności ministra Sawickiego polscy rolnicy zostali tej pomocy pozbawieni" - twierdzi Błaszczak.

"To nie pierwsza kompromitacja Ministra Sawickiego w tej dramatycznej i fatalnej dla polskich rolników sprawie. Najpierw pan minister Sawicki przez długie miesiące bagatelizował groźbę rosyjskiego embarga i nie podejmował żadnych działań, mimo że zwracał się do niego o takie działania prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński w liście z 29 kwietnia 2014 roku. Minister Sawicki jeszcze w lipcu 2014 roku zapewniał, że rosyjskie embargo nam nie grozi, czym wprowadzał w błąd zarówno polskich rolników, jak i Komisję Europejską" - podkreślił Błaszczak.