W korespondencji zostanie podany termin („od - do"), w którym we właściwym Oddziale lub Siedzibie Spółki osoba uprawniona będzie mogła dopełnić wszystkich formalności niezbędnych do otrzymania wnioskowanego dofinansowania, tzn. podpisać umowę pożyczki, ustanowić zabezpieczenia na rzecz spółki w związku z udzielonym dofinansowaniem oraz udzielić pełnomocnictwa wyznaczonemu pracownikowi spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z nabyciem akcji, jeśli w treści wniosku o dofinansowanie nabycia akcji Spółki zostało złożone oświadczenie o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa - informuje Krajowa Spółka Cukrowa.

Osoby uprawnione, które nie złożyły wniosku o dofinansowanie, nie będą mogły złożyć zapisu na akcje oferowane w transzy preferencyjnej, co również oznacza że nie będą mogły skorzystać z dofinansowania proponowanego przez spółkę. Będą jednak mogły złożyć zapis w transzy standardowej.

Kolejny etap procesu to przyjmowanie zapisów na akcje w obu transzach - preferencyjnej i standardowej, które rozpocznie się 20 grudnia 2011 r. i potrwa do 20 marca 2012 r. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w wyznaczonych Punktach Obsługi Klientów i placówkach Banku.

Podobał się artykuł? Podziel się!