"Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego poziomu tegorocznej edycji Festiwalu. (…)Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe przesłanie" - napisano w uwagach komisji artystycznej dołączonych do protokołu z obrad jury Festiwalu, które otrzymała PAP.

W tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowało się 18 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie "Duży - Mały", gdzie mistrzowie występują z uczniami. W sumie ponad 800 artystów ludowych.

Jury, pod przewodnictwem prof. Jana Adamowskiego, złożone z ekspertów od spraw folkloru, oceniało dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny.

W kategorii kapel główną nagrodę, kazimierską Basztę oraz 2,5 tys. zł przyznano Kapeli Czesława Kocemby z Łagowa (Łódzkie). Jury przyznało w tej kategorii także trzy równorzędne I nagrody, pięć równorzędnych II nagród oraz cztery równorzędne III nagrody.

Wśród zespołów śpiewaczych Baszta i 2,5 tys. zł przypadły Zespołowi Śpiewaczemu z Łukowej IV (Lubelskie). Jury przyznało tu także dwie równorzędne I nagrody, po cztery II i III nagrody oraz sześć wyróżnień.

W kategorii solistów instrumentalistów Basztę i 1,5 tys. zł otrzymał Andrzej Budz, instrumentalista z Dębna Podhalańskiego (Małopolskie). Przyznano także I i II nagrodę, cztery równorzędne III nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Spośród solistów śpiewaków najlepsza okazała się Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa (Lubelskie) - otrzymała Basztę i 1 tys. zł. Jury przyznało też I nagrodę, trzy równorzędne II nagrody, sześć III nagród oraz jedno wyróżnienie.

W konkursie Folklor-Kontynuacja - gdzie występują wykonawcy, którzy odtwarzają dawne utwory z zapisów nut lub poznane z nagrań - przyznano dwie nagrody I stopnia, które otrzymali Kapela Dorosza z Warszawy (1,2 tys. zł) oraz Justyna Piernik - śpiewaczka z Warszawy (600 zł). Jury przyznało też pięć II nagród oraz trzy III nagrody.