W ogólnej powierzchni użytków rolnych dominował udział powierzchni zasiewów i wynosił 67,3 proc., udział powierzchni łąk trwałych wynosił 17 proc., a pastwisk trwałych zmniejszył się do 4,2 proc.

Powierzchnia gruntów ugorowanych stanowiła 2,9 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Udział powierzchni upraw trwałych wynosił 2,6 proc., w tym powierzchnia sadów stanowiła 2,4 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych, natomiast powierzchnia ogrodów przydomowych 0,3 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!