Sawicki jest pierwszym od kilkunastu lat szefem resortu, który pełnił tę funkcję przez całą kadencję. Pytany podczas kampanii wyborczej, czy chciałby nadal kierować sprawami polskiej wsi, odpowiadał, że "na razie nie czuje się zmęczony" pracą w ministerstwie.

Sawicki urodził się 8 kwietnia 1958 w Sawicach, (powiat sokołowski, woj. mazowieckie). W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, a w 1996 r. - studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku obronił pracę doktorską w zakresie uprawy ziemniaka w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

W latach 1983-1986 był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W latach 1987-1988 był inspektorem ds. samochodowych w Cukrowni Sokołów Podlaski; a w latach 1989-1990 - nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim.

Pełnił urząd wójta gminy Repki w latach 1990-1996. Następnie w latach 1996-97 r. był w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności i pełnomocnikiem rządu ds. telekomunikacji na wsi.

Od 1985 r. jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest właścicielem indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Sawicki jest posłem na Sejm od 1993 r. - z okręgu siedleckiego. W Sejmie III kadencji (1997-2001) przewodniczył Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był wiceprzewodniczącym Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, w Sejmie IV kadencji przewodniczył klubowi parlamentarnemu PSL.

Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego od 1989 r., a od 1990 r. jest członkiem PSL. Obecnie jest wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się w lipcu tego roku, Sawicki przewodniczy obradom unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa.

Opowiada się za radykalną reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. - Jeśli chcemy, żeby europejskie rolnictwo zachowało swój europejski model, to dziś Europie potrzeba odważnej, głębokiej reformy WPR, która zapłaci rolnikowi za rolnictwo zróżnicowane, za ponadstandardowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska - przekonywał na konferencji w Poznaniu w lutym br.