Na rynku rolnym w październiku, w porównaniu z wrześniem br., odnotowano zarówno w skupie jak i w obrocie targowiskowym spadek cen podstawowych produktów rolnych. 

W skupie ceny pszenicy i żyta obniżyły się odpowiednio o blisko 10 proc. i ponad 12 proc.

Taniały: żywiec wołowy oraz wieprzowy.

Drób był tańszy o ponad 3 proc.

Niższe niż przed miesiącem były także ceny ziemniaków (o prawie 11 proc.) i mleka (o ok. 3 proc).

Ceny targowiskowe także były niższe ( sprawdź ceny targowiskowe na http://www.farmer.pl/agroskop/notowania-skupy/).

W odniesieniu do października ub. roku cena pszenicy w skupie była niższa o ponad 43 proc., żyta o 46 proc.

Niższe niż przed rokiem były także ceny skupu drobiu rzeźnego (o ok. 6 proc.) oraz mleka (o ponad 25 proc.).

 

CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa

X 2008

Ziarno zbóż
(bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie 

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda
chlewna