W ostatnich latach (2009-2011), Komisja Europejska przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestniczy obecnie 20 państw członkowskich. Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu - drugie miejsce po Włoszech.

W ramach administrowanego przez ARR programu do magazynów organizacji charytatywnych, corocznie realizowane są dostawy ponad 130 tys. ton różnych rodzajów artykułów spożywczych.

W ramach realizacji programu w Polsce, Agencja Rynku Rolnego przeprowadza przetargi na wybór przedsiębiorców, którzy realizują dostawy gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych, w zamian za towary żywnościowe z zapasów interwencyjnych lub środki pieniężne, zawiera i rozlicza umowy z przedsiębiorcami i organizacjami charytatywnymi oraz przeprowadza kontrolę realizacji programu.

Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawiera umowy dostarczają gotowe artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych wskazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie są to: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ww. organizacje charytatywne dystrybuują otrzymywane artykuły spożywcze bezpośrednio wśród osób najuboższych lub za pośrednictwem innych lokalnych organizacji charytatywnych lub organizacji pożytku publicznego. W dystrybucji artykułów uczestniczy ok. 8 tys. lokalnych organizacji na terenie całego kraju. Beneficjentami programu PEAD w Polsce mogą być osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wieloma czynnikami, takimi jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność. Definiuje to ustawa o pomocy społecznej.

Na realizację programu w Polsce w 2011, KE przeznaczyła ok. 75,4 mln EUR. Do magazynów organizacji charytatywnych realizowane są dostawy 21 różnych artykułów spożywczych z 2 grup towarowych (zbożowe i mleczne). Są to m.in.: mąka, kasze, makarony, ryż, płatki kukurydziane, dania gotowe, herbatniki, sery, mleko UHT, masło.