Podsumowanie minister Marek Sawicki rozpoczął m.in. sytuacją na rynkach rolnych, zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku ceny na produkty rolne nie odzwierciedlały praw popytu i podaży, ale były wynikiem spekulacyjnej gry kapitałów na giełdach.

Wyrażam pewną nadzieje, że na rynkach rolnych następuje jednak powolne uspokojenie sytuacji. Powracają niewielki wzrosty cen, są one jednak w odczuciu rolników i moim daleko niewystarczające. Ale też w warunkach kryzysu nie należy spodziewać się w tej chwili wzrostu – mówił minister.

Minister podał też, że utrzymuje się dodatnie, wyższe niż przed rokiem, saldo wymiany towarowej produktami rolno-spożywczymi. Porównując natomiast styczeń tego roku do tego samego miesiąca roku ubiegłego można zaobserwować nieco mniejszy eksport i dużo mniejszy import.

Szef resortu omawiając sytuację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreślił , że znacznie uproszczono wnioski o płatności bezpośrednie, co wpłynęło na to, że ich ilość, porównując stan na koniec marca 2009 r. do analogicznego czasu roku ubiegłego wzrosło, odpowiednio – ponad 100 tys. i ponad 64 tys. – Będziemy się starali, aby w kolejnych naborach te uproszczenia były jeszcze większe – mówił minister. Zaznaczył też, że dąży się do tego, aby w całej UE wnioski były maksymalnie uproszczone i po roku 2013 nie zawierały więcej niż dwie strony.

Na zakończenie Sawicki dodał, że nie boi się dialogu z organizacjami rolniczymi. Przykładem tego było spotkanie 11 marca, gdzie zrodził się pomysł powołania Komisji Trójstronnej. Przedłożono projekt ustawy, która jest obecnie analizowana. Komisja taka, zdaniem ministra, będzie mogła rozwiązywać wszelkie problemy związane z rolnictwem.

Źródło: farmer.pl/MRiRW/PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!