"Decyzję taką podjęło ścisłe kierownictwo resortu 9 lutego br. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu wykluczenie spekulacyjnego obrotu użytkami rolnymi" - czytamy w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Ministerstwo wyjaśniło też zasady przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zasady te określone są w ustawie z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z ustawą, przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w planie zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie takie musi być poprzedzone pozytywną decyzją marszałka województwa lub ministra rolnictwa, w zależności od klasy gleb.

W przypadku użytków rolnych klasy IV oraz V i VI, musi być wydana pozytywna decyzja marszałka województwa (na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Następnie marszałek województwa jest zobowiązany zasięgnąć opinii izby rolniczej.

W przypadku użytków rolnych klas I - III o powierzchni przekraczającej 0,5 ha, decyzję wydaje minister rolnictwa (na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Wniosek do ministra kieruje marszałek województwa do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta.

Wniosek kierowany do ministra musi zawierać m.in. uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia użytków rolnych oraz ekonomiczne uzasadnienie. Uzasadnienie ekonomiczne powinno zawierać należności i opłaty roczne za odrolnienie oraz ewentualne straty z tytułu ujemnego oddziaływania na rolnictwo inwestycji, na odrolnionych użytkach.

Do wniosku musi być dołączona mapa gminy lub miasta z oznaczeniem działek i budynków. Wniosek wpływa do ministerstwa - do Departamentu Gospodarki Ziemią.

W departamencie badana jest kompletność wniosku. Kompletny wniosek departament rozpatruje merytorycznie i przedstawia do akceptacji nadzorującemu wiceministrowi. Następnie, zaakceptowany przez wiceministra wniosek kierowany jest na posiedzenie tzw. "ścisłego kierownictwa".

Na posiedzeniu ścisłego kierownictwa wnioski w sprawie odrolnienia przedstawia wiceminister nadzorujący Departament Gospodarki Ziemią. Każdy z członków kierownictwa może zgłosić uwagi lub wątpliwości.

Po rozpatrzeniu wniosku przez kierownictwo, wiceminister nadzorujący Departament Gospodarki Ziemią podpisuje decyzję w sprawie odrolnienia.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało w komunikacie, że cała, przedstawiona powyżej procedura miała również zastosowanie w przypadku wniosku wójta Gminy Mrągowo z dnia 23 lutego 2007 r.

CBA prowadzi śledztwo w sprawie przekwalifikowania 35-hektarowej działki w gminie Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie). Wójt Mrągowa - Jerzy Karasiński poinformował we wtorek, że 28 czerwca zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy przekwalifikowaniu ziemi na terenie gminy. Śledztwo CBA związane jest z zatrzymaniem przez biuro dwóch osób i odwołaniem A. Leppera z rządu.

Resort wyjaśnia, że "wniosek wójta wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 maja 2007 r., przy piśmie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wraz z załączoną pozytywną opinią marszałka oraz aktami tej sprawy".

"Ponieważ akta były niekompletne Departament Gospodarki Ziemią dwukrotnie zwracał się do wójta Gminy Mrągowo o ich uzupełnienie. Ostatnie brakujące dokumenty zostały nadesłane 4 lipca br. Wniosek ten nie był jeszcze przedmiotem obrad kierownictwa resortu" - wyjaśniło biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!