Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 2,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 52,28 zł/dt) i były o 24,2% niższe, niż w analogicznym okresie ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 57,11 zł, tj. o 0,3% więcej niż przed miesiącem, ale o 38,8% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 35,27 zł/dt, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 36,6% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta obniżyły się w stosunku do czerwca br. o 1,4% (średnio do 45,11 zł/dt) i były niższe niż w lipcu ub. roku aż o 41,5%.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 46,81 zł/dt, tj. o 24,1% mniej niż przed miesiącem i o 7,8% mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wczesnych wynosiły 89,97 zł/dt i były o 26,6% niższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

           

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,08 zł/kg i były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 13,9% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,78 zł tj. o 0,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 11,7% więcej niż przed rokiem.

         

W porównaniu do czerwca, w lipcu br. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 11,1 do 11,3), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 9,6 do 9,8).

Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 187,74 zł/szt., tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem i o 85,5% więcej niż przed rokiem.

W lipcu br., ceny skupu żywca wołowego obniżyły się do 4,78 zł/kg, tj. o 2,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosły o 18,6% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły 4,81 zł/kg i były o 0,8% wyższe niż przed miesiącem i o 10,6% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku.         

Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do 3,99 zł/kg, tj. o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale były o 5,7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.