Projekt rozpocznie się w październiku br. w Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Słowacji, Słowenii oraz na Węgrzech.


Organizatorem konkursu jest firma BASF, która angażuje się w kształcenie młodzieży m.in. jako wyłączny partner laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Konkurs wspierają także stowarzyszenia branżowe i instytucje edukacyjne. Wspólnym celem organizatorów jest zainteresowanie młodych ludzi naukami ścisłymi, a zwłaszcza chemią.

- Co roku staramy się realizować ciekawe kampanie edukacyjne, dzięki którym docieramy do licealistów z naszym przesłaniem: Chemia jest fajna. W ubiegłym roku pozostaliśmy w świecie wirtualnym, w którym nasza gra online pt. FUTURE CITY przyciągnęła ponad 50 tysięcy młodych ludzi. W tym roku postanowiliśmy podwoić nasze wysiłki i przygotowaliśmy konkurs „Chain Reaction - wyjaśnia Filip Dvorak, Dyrektor ds. PR w BASF Central Europe.

- Wiosną w ramach konkursu sprawdzaliśmy kreatywność licealistów z trzech pierwszych krajów: Czech, Serbii i Rumunii. Oglądanie maszyn, w których zastosowano zasadę reakcji łańcuchowej, zbudowanych przez młodych ludzi pod nadzorem nauczyciela i bazujących na ich znajomości chemii i fizyki, było dla nas ogromną przyjemnością. Uczniowie mieli doskonałą okazję, aby dowiedzieć się więcej o tym, co kryje się za reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą nam na co dzień. Równie ważne jest to, że wszyscy doskonale się przy tym bawili. Jestem przekonany, że kolejna edycja konkursu będzie tak samo udana, a uczniowie z sześciu uczestniczących w niej krajów będą równie zadowoleni - dodał.

Koncepcja konkursu „Chain Reaction" wymaga od uczestników ciekawości świata, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Zadaniem uczestników jest wykorzystanie nabytej w szkole wiedzy do stworzenia niezwykłych wynalazków z dziedziny fizyki lub chemii. Uczestniczące w konkursie zespoły budują maszyny typu „reakcja łańcuchowa", działające dzięki serii reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. Uczniowie muszą zbudować taką maszynę wspólnie, z pomocą i pod nadzorem swojego nauczyciela chemii, który pełni funkcję kierownika zespołu. Na etapie planowania uczniowie powinni polegać na wiedzy zgromadzonej w trakcie zajęć z chemii, ponieważ budowane przez nich maszyny muszą wykorzystywać także reakcje chemiczne.