Wicepremier spotkał się w poniedziałek w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku z samorządowcami, a po południu w Pałacu Branickich z szerokim gronem przedsiębiorców oraz przedstawicielami różnych instytucji i uczelni z regionu.

Wicepremier, minister rozwoju powiedział, że rozmowy dotyczyły tego, jak dopasować plany rozwojowe kraju w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do rozwoju województwa podlaskiego. Dodał, że strategia ma być przyjęta przez rząd jesienią.

- Dla mnie, dla naszego rządu najważniejsze jest to, w jaki sposób zainspirujemy wzrost gospodarczy oddolny, owszem ze wsparciem pewnych mechanizmów państwa - powiedział Morawiecki.

- Kładziemy nacisk na rozwój ściany wschodniej, także przez rozwój infrastruktury - mówił wicepremier. Wskazał przy tym, że rozmawiał z władzami województwa, ale też ministrami o tym, "w jaki sposób znaleźć" pieniądze na takie inwestycje, jak droga S19 czy trasa kolejowa Rail Baltica, bo - jak powiedział - ich "nie ma w budżecie", bo po wyborach została jedynie "mapa" z różnymi drogami, bez pokrycia finansowego na wszystkie przedstawione tam inwestycje. - My będziemy robić dodatkowe programy, PPP - wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego, środki unijne, środki budżetowe tak, żeby jak najwięcej doinwestować tutaj ścianę wschodnią, Podlasie - deklarował.

Pytany na spotkaniu o to, czy możliwe są renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) z Unią Europejską odpowiedział, że jest to "ryzykowne". - Boimy się tego robić. Część tych RPO, ich zapisów, nam się średnio podoba, ale nie chcemy wstrzymywać inwestycji - powiedział Morawiecki i dodał, że chodzi raczej o to, by "był dialog między wojewodą a marszałkiem" oparty na - jak to określił - "zdrowych, partnerskich" zasadach, aby w ramach tego dialogu były uzgadnianie kwestie dla regionów najważniejsze.

Obecny na spotkaniu marszałek województwa Jerzy Leszczyński wyraził chęć współpracy, dialogu i rozmów ws. RPO. Mówił, że to także ważne dla Podlaskiego, że "sprawy związane z infrastrukturą będą dopinane". Przypomniał również, że powołał zespół ws. strategii dotyczącej Jedwabnego Szlaku, by region mógł skorzystać jako miejsce tranzytowe na tym szlaku.