- Towary rolno-spożywcze w polskim handlu zagranicznym od wielu lat zyskują coraz większe znaczenie i obecnie stanowią istotną pozycję w tej dziedzinie aktywności gospodarczej – mówił w Sejmie wiceminister Andrzej Butra. - W przypadku eksportu jest to udział na poziomie ponad 11 proc., a w przypadku importu – ponad 8 proc. Nie mniej ważne od utrzymania silnej pozycji u stałych odbiorców polskiej żywności jest zdobywanie nowych partnerów handlowych. Jest to o tyle trudne, że w ostatnich latach surowce rolne i żywność stały się ważnymi i dochodowymi towarami na rynku międzynarodowym. Szczególnie istotne są w tej sytuacji działania MRiRW, które polegają przede wszystkim na:

– ograniczaniu barier administracyjnych w krajach, które mogą być dla polskich firm istotnymi klientami – np. barier z zakresu przepisów weterynaryjnych czy fitosanitarnych; w ciągu ostatnich czterech lat zostały uzgodnione warunki dostępu polskich produktów żywnościowych do rynków m. in. Japonii, Chin, Wietnamu i Singapuru;

– działaniach promocyjnych – prowadzonych zarówno podczas spotkań bilateralnych, a także z udziałem przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, jak i w formie uczestnictwa w międzynarodowych targach i wystawach; między innymi w tym celu powstały branżowe Fundusze Promocji. Znaczący wzrost eksportu odnotowano w odniesieniu do Turcji, Białorusi, Hongkongu, Japonii, Algierii i Chorwacji. Wznowiony został także eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Poseł Krzysztof Ardanowski stwierdził, że resort rolnictwa potrzebuje wsparcia rządu, aby prowadzić skuteczne działania w tym zakresie:

- Minister rolnictwa nie dysponuje odpowiednimi narzędziami – ani nawet czasami różnego rodzaju rozwiązaniami prawnymi – by samodzielnie realizować działalność promocyjną na odległych rynkach. Do tego trzeba wykorzystać również naszą dyplomację, placówki dyplomatyczne, biura radcy; dyplomatów również – dyplomatów ogólnych, ambasadorów, by robić dokładne analizy krajów przyjmujących, by określać potrzeby, by wspierać polskich przedsiębiorców w tym obszarze.