Z tego dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mają wynieść ponad 17,5 mld zł wobec 16,5 mld zł w ub.r. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 dla części budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4,6 mld zł. W tym na rolnictwo 776 mln zł (805 mln zł w ub.r.); na rozwój wsi 3,3 mld zł (4,8 mld zł w ub.r.); na rynki rolne ponad 436 mln zł, a na rybołówstwo 78,3 mln zł. Wydatki te zostaną uzupełnione środkami z rezerw celowych w kwocie 3,2 mld zł oraz wydatkami na rolnictwo i rybołówstwo z budżetów wojewodów w wysokości 1,3 mld zł, a także środkami budżetu UE w kwocie 28,7 mld zł. Ze środków europejskich finansowane będą: dopłaty bezpośrednie (17,2 mld zł), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (8 mld zł) oraz PROW 2014-2020 (2,1 mld zł). Na wsparcie dla producentów owoców i warzyw przewidziano 486 mln zł; na działania interwencyjne na rynku rolnym 360 mln zł, na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i inne programy - 28 mln zł. Na Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 zarezerwowano 106,2 mln zł, na PO Rybactwo i morze 2014-2020 - 104,9 mln zł; finansowanie programów regionalnych i operacyjnych będzie na poziomie 90,3 mln zł. Na spłatę pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowano 194,6 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!