Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów trwa protest rolników. Przebywa tam grupa ok. 30 rolników, którzy spędzili noc w namiocie rozbitym naprzeciw gmachu KPRM. Dzień wcześniej kilka tysięcy rolników z rolniczego OPZZ oraz NSZZ RI "Solidarność" RI manifestowało domagając się m.in. odszkodowań za straty w uprawach spowodowane przez dziki, interwencji na rynkach wieprzowiny i mleka oraz zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

- Ministerstwo rolnictwa podtrzymuje swoją wolę prowadzenia rozmów z organizacjami rolniczymi i związkami zawodowymi. Taki dialog trwa od 11 lutego w 7 zespołach roboczych, których zadaniem jest wypracowanie mechanizmów rozwiązujących problemy rolników - podał resort w piątek w komunikacie.

Jak w nim napisano, "namiot na warszawskim trawniku nie jest miejscem do prowadzenia poważnych negocjacji". Jak dotąd przedstawiciele tych organizacji nie biorą udziału w pracach zespołów.

W komunikacie zaznaczono, że szef resortu rolnictwa zaprasza iderów obu organizacji związkowych na rozmowy, ale "warunkiem jest likwidacja +zielonego miasteczka+ oraz zaprzestanie protestów przez KPRM".

- Ze względu na szacunek wobec organizacji, które od 11 lutego prowadzą rozmowy w ministerstwie rolnictwa nie zamierzamy podpisywać oddzielnego, ekskluzywnego porozumienia z OPZZRiOR i NSZZ RI "Solidarność" - oświadczył resort.

W memorandum przesłanym do rolniczego OPZZ w czwartek wieczorem, w którym resort odpowiada na postulaty tego związku, wyjaśniono, że sprawa rekompensat za straty spowodowane przez dziki została już załatwiona. Pieniądze w ramach pomocy de minimis wypłaci ARiMR.

W sprawie kwot mlecznych resort proponuje podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających udzielenie podmiotom skupującym mleko (mleczarniom) kredytów preferencyjnych na okres 5 lat na zapłacenie kary należnej od rolników. Będzie też wniosek do KE o wypłatę rekompensat dla producentów mleka na wzór pomocy udzielonej w krajach bałtyckich oraz po raz kolejny zostanie złożony wniosek do KE o rozłożenie na raty opłaty karnej za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej może być w formie przeznaczenia budżetowych pieniędzy na współfinansowanie programu bioasekuracji, wprowadzanego w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. Ministerstwo wystąpi też do KE o wypłatę rekompensat dla producentów świń, którzy ponieśli straty w związku z przedłużającą się trudną sytuacją na rynku wieprzowiny z unijnych środków zarządzania kryzysowego.