Jak wyjaśnił, kontrola taka została przeprowadzona w związku ze skargami rolników, głównie z woj. świętokrzyskiego, którzy zarzucali, że nie byli oni poinformowani w sprawie możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane przez epidemię E-coli w produkcji warzywnej.

W Świętokrzyskiem zebrano skargi na działalność Agencji od ponad 3 tys. rolników. Dokumenty razem z pismem przewodnim zostały wysłane do Komisji Europejskiej. Równolegle zbierano nowe wnioski o wypłatę odszkodowań, które zostały przekazane Ministerstwu Rolnictwa.

Sprawa dotyczy wypłaty odszkodowań za straty poniesione od 26 maja do 30 czerwca. W tym okresie konsumenci, obawiając się o swoje zdrowie w związku z epidemią E-coli, wstrzymywali się z zakupem warzyw, przez co producenci nie mogli sprzedać swojej produkcji. Z tego powodu najwięcej strat w Polsce ponieśli producenci pomidorów i ogórków.

Zdaniem wiceministra, pretensje rolników były w dużym stopniu "nakręcone" przez opozycyjnych polityków podczas ostatniej kampanii wyborczej. "Przekonywano ich wówczas, że powinni się starać o unijne środki, mimo tego, że nie spełniali warunków, by taką rekompensatę otrzymać" - mówił Butra.

Podkreślił, że ministerialna kontrola dotyczyła sposobu informowania, czyli wyjaśnienia czy Agencja Rynku Rolnego, która została wyznaczona jako instytucja zobowiązana do zebrania wniosków od rolników i ich skontrolowania, przekazała właściwe informacje. Wynika z niej, że Agencja w dostatecznym stopniu i właściwie poinformowała o rekompensatach. Informacje zostały rozesłane do ponad 300 różnych instytucji, m.in. do samorządów gminnych i powiatowych, izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, do ogólnopolskich i lokalnych mediów - wyliczał Butra.

- Informowanie było prawidłowe, ale żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba się interesować - stwierdził Butra.

Wiceminister przypomniał, że zasady uzyskania takiej rekompensaty wyznaczyła Komisja Europejska. Ustaliła także terminy składania wniosków. Takie dokumenty trzeba było dostarczyć najpóźniej do 11 lipca br.