Ministerstwo Środowiska w wydanym stanowisku oświadczyło, że "działania, jakie obecnie trwają w części drzewostanów nadleśnictw: Białowieża i Hajnówka polegają na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, a pośrednio również na udostepnieniu zamkniętych fragmentów lasu turystom i mieszkańcom licznych miejscowości".

"Mając na uwadze wartości najwyższe należy zrozumieć, że nie można udostępniać obszarów, na których poziom bezpieczeństwa nie został osiągnięty. Życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne, zatem przesłanki ekonomiczne w tym przypadku powinny mieć charakter drugorzędny" - stwierdza MŚ.

Podkreśla, że "zakaz wstępu do lasu został wprowadzony jedynie w miejscach, gdzie martwe, stojące drzewa są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi". "Zgodnie z aktualną wiedzą cały teren Nadleśnictwa Białowieża jest objęty gradacją kornika drukarza i na dużej jego części drzewa martwe zagrażają życiu i zdrowiu osób przebywających w ich pobliżu" - zaznacza MŚ.

Informuje zarazem, że na terenie Nadleśnictwa Białowieża zakaz wstępu do lasu nie dotyczy: obszaru nadleśnictwa położonego między Białowieżą a granicą państwa, dojazdu do rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, ścieżek edukacyjnych "Żebra Żubra", "Szlak Dębów Królewskich", "Miejsca Mocy", drogi Narewkowskiej, Sinickiej, trybu Jagiellońskiego, drogi Kamienieckiej do skrzyżowania z trybem Jagiellońskim, trybu Olemburskiego, od drogi Sinickiej do trybu Zwierzynieckiego, drogi Czerlońskiej, od trybu Jagiellońskiego do Czerlonki, tryby Granicznego, pomiędzy drogą Narewkowską a trybem Zwierzynieckim, trybu Pojedynackiego, pomiędzy drogą Narewkowską i trybem Zwierzynieckim, trybu Stoczańskiego, pomiędzy trybem Granicznym a Pojedynackim, szlaku Nordic Walking, od miejscowości Budy do drogi Narewkowskiej, drogi Kościelnej od miejscowości Teremiski do drogi Narewkowskiej, trybu Grubolipnego, od szosy Teremiski-Pogorzelce do miejsca ogniskowego "Hajduki", następnie do trybu Pacowskiego i trybem Pacowskim do drogi Sinickiej.

"W Nadleśnictwie Hajnówka udostępnione są wszystkie drogi i szlaki turystyczne z wyjątkiem szlaków: niebieskiego i zielonego" - dodaje resort środowiska. Również na terenie Nadleśnictwa Browsk udostępnione są wszystkie drogi publiczne.

Zakazy wstępu do lasu, w związku z wycinkami zaatakowanych przez kornika drzew na terenie nadleśnictwa Białowieża i Hajnówka, obowiązują od maja. W ostatni czwartek po raz trzeci ekolodzy zablokowali pracę ciężkiego sprzętu do wycinki lasu w okolicach Czerlonki w Puszczy Białowieskiej. Argumentowali, że protestują, "by dać naukowcom czas zbadać legalność wycinki".