- Ministerstwo Skarbu Państwa z zainteresowaniem przyjęło uaktualnienie strategii Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i będzie wspierać działania spółki prowadzące do jej realizacji. MSP pozytywnie ocenia zaprezentowaną wizję rozwoju, opartą między innymi na integracji podmiotów należących do Grupy ZAT oraz dalszej konsolidacji sektora chemicznego. Tworzenie zdywersyfikowanego produktowo podmiotu o skali europejskiej, w ocenie MSP, powinno prowadzić do trwałego wzrostu wartości Azotów Tarnów oraz innych aktywów Skarbu Państwa - napisano w komunikacie.

- Stanowisko przedstawiane przez MSP coraz bardziej nas dziwi, bo pokazuje brak konsekwencji ze strony resortu. Ogłoszone przez Acron wezwanie jest odpowiedzią na Plan Prywatyzacji na lata 2012-2013 (zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012), i nastąpiło po wielokrotnych publicznych zaproszeniach MSP oraz konsultacjach z Ministerstwem, które wtedy podtrzymywało swoje zainteresowanie pozyskaniem strategicznego inwestora dla Grupy Azoty-Tarnów - skomentował Vladimir Kantor, wiceprezes Grupy Acron.

- Obecnie jesteśmy informowani, że MSP odrzuca możliwość pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Acronu, ponieważ uniemożliwiłoby to realizację uaktualnionej strategii Grupy, zakładającej samodzielny rozwój. Zupełnie nie zgadza się to z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli MSP, jak też i najnowszą wypowiedzią ministra Rafała Baniaka, który wskazuje na możliwość kolejnego wezwania. Myślę, że tego rodzaju brak konsekwencji wprowadza inwestorów w błąd, zarówno tych potencjalnych, strategicznych, którzy chcieli wziąć udział w programie prywatyzacji, jak i giełdowych. Dlaczego Skarb Państwa mówi ‘nie', bez rozpoczynania negocjacji, dotyczących ceny, czy różnego rodzaju gwarancji, co do których jako inwestor możemy się zobowiązać? Takie podejście nas dziwi i jest dla nas niejasne - dodał.

- Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na wezwanie spółki Acron na sprzedaż akcji ZAT uniemożliwiłaby realizację wspomnianej strategii. Mogłaby także mieć negatywny wpływ na wartość innych podmiotów wielkiej chemii i ich dostawców - podkreślono w komunikacie MSP.