Na odbudowę infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego MSWiA uruchomiło z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku łącznie 482,1 mln zł. Największe dotacje otrzymały województwa: małopolskie ponad 195 mln zł, podkarpackie ponad 88 mln zł, śląskie ponad 73 mln zł, dolnośląskie ponad 36 mln zł, mazowieckie ponad 28 mln zł.

Ponadto najbardziej poszkodowane gminy z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. programu "3 x 200". Na jego realizację, ze znajdującej się w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 18 samorządów otrzyma pomoc finansową w wysokości około 200 mln zł.

W ramach programu "3 x 200" na odbudowę samorządowej infrastruktury komunalnej w 2011 roku przekazano blisko 88,6 mln zł. Największe dofinansowanie w tym roku otrzymały dotychczas województwa:

- dolnośląskie - 30,8 mln zł,

- małopolskie - 11,2 mln zł,

- mazowieckie - 3,4 mln zł,

- opolskie - 1,9 mln zł,

- podkarpackie - 4,6 mln zł,

- śląskie - 30,6 mln zł,

- świętokrzyskie - 6 mln zł.

Ponadto, źródłem finansowania tego programu są także:

- środki unijne pochodzące z tzw. dostosowania technicznego,

- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Łącznie w ramach programu "3 x 200" dostępnych jest 600 mln zł.

W roku 2010 i 2011 w związku z ubiegłorocznymi powodziami przekazano łącznie 3 mld 171 mln 486 tys. zł.

Z tej kwoty MSWiA przekazało na zasiłki dla powodzian ponad 880 mln zł, w tym prawie 730 mln zł na remonty i odbudowę zniszczonych domów. Szczegółowe zestawienie pomocy finansowej:

- 151 mln 600 tys. zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),

- 228 mln 293 tys. zł na akcje przeciwpowodziowe,

- 554 mln 515 tys. zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,