Mufti, w przesłanym PAP w piątek komunikacie, podkreślił, że "zakaz uboju rytualnego (religijnego), za który odpowiedzialny jest obecny Rząd Polski, postawił społeczeństwo muzułmańskie przed bardzo trudnym wyborem między przestrzeganiem zasad wiary i praktykowaniem dziedzictwa kulturowego, a posłuszeństwem wobec decyzji Rządu".

"Uważam z pełną świadomością, jako osoba wyznania muzułmańskiego i jako mufti, iż społeczność muzułmańska w Polsce ma prawo do przeprowadzenia celebracji Święta Ofiarowania, Kurban Bajramu, w tym do uboju zwierząt zgodnie z wiarą i tradycją religijną oraz obyczajami mniejszości etnicznej tatarskiej" - napisał mufti.

"Pragnę także zapewnić wszystkich, iż osobiście - jako wyznawca islamu i jako mufti muzułmanów w Rzeczypospolitej Polskiej - dokonam aktu wiary i złożę ofiarę ze zwierzęcia podczas obchodów Kurban Bajramu" - oświadczył.

"Nie wiadomo jednak, jak w zaistniałej sytuacji zachowają się organy administracji państwowej. Dlatego też każda osoba wyznania muzułmańskiego, podczas obchodów świat muzułmańskich, w szczególności gdy chodzi o złożenie ofiary ze zwierzęcia, powinna podjąć decyzje według swojego sumienia, siły wiary, tradycji i obyczajów" - zastrzegł Miśkiewicz.

Napisał, że "z poczynań Rządu wynika, iż w Polsce od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje zakaz uboju rytualnego (religijnego), w tym także podczas świąt religijnych, a przeprowadzenie takiego uboju bez ogłuszania zwierzęcia zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt jest karalne, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". "W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary pozbawienia wolności wynosi trzy lata" - przypomniał Miśkiewicz.

Jednocześnie mufti oświadczył, że Polska nie spełniła wymogów koniecznych do utrzymania krajowych przepisów zakazujących uboju rytualnego, gdyż m.in. dokonała bezskutecznej notyfikacji w Komisji Europejskiej. Ponadto, jak podkreślił, "wolność sumienia i wyznania oraz swobodę praktyki religijnej, w tym uboju rytualnego w Polsce gwarantują" m.in.: konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.