TNS OBOP od 2001 roku bada ocenę postaw i opinii rolników oraz mieszkańców wsi na temat dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych.

Około jedna piąta mieszkańców wsi uważa, że zmiany na wsi idą w dobrym kierunku. Tyle samo uważa, że kierunek tych zmian jest zły. Około jedna trzecia uznaje swoją sytuację finansową za dobrą i bardzo dobrą, około jedna czwarta – za złą i bardzo złą. Wśród rolników mniej ocenia swoją sytuację jako dobrą i bardzo dobrą, więcej zadowolenia wykazują beneficjenci PROW.

Mieszkańcy wsi są zadowoleni z dostępności usług publicznych: z dostępu do sieci kanalizacyjnej – 87 proc., do Internetu – 60 proc. Narzekają przede wszystkim na brak możliwości podniesienia kwalifikacji. 43 proc. badanych uznało za najbardziej potrzebny w przyszłości dostęp do pozarolniczych miejsc pracy, poprawę opieki zdrowotnej wskazało 42 proc., dostęp do kultury i rozrywek - 33 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!