Kierownik artystyczny festiwalu Andrzej Sar powiedział, że festiwal "stanowi ostoję i kontynuację tradycji narodowych", a wyjątkowo cenione jest na nim "zbliżenie się do autentyzmu" i prezentowanie repertuaru archaicznego. - Obecnie trendem na Festiwalu jest pokazywanie nowego, rzadkiego, mało znanego repertuaru, poszukiwanie czegoś, co nie było do tej pory prezentowane lub zostaje na nowo odkryte. Wciąż są takie przykłady np. w pieśniach - zaznaczył.

W tegorocznej edycji zaprezentowało się 25 kapel, 29 zespołów śpiewaczych, 15 instrumentalistów, 23 solistów śpiewaków, 13 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja, gdzie prezentowany jest folklor rekonstruowany, wykonawcy odtwarzają dawne utwory z zapisów nut i nagrań, oraz 24 grup w konkursie "Duży - Mały", gdzie mistrzowie występują z uczniami. W sumie wystąpiło ponad 800 artystów ludowych.

Jury, pod przewodnictwem prof. Jana Adamowskiego, złożone z ekspertów od spraw folkloru, oceniało dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny. Tegoroczny konkurs był - w ocenie jurorów - na bardzo wysokim poziomie. - Obserwuję ten festiwal od 40 lat i nigdy nie brakowało to wybitnych indywidualności - powiedział jeden z jurorów prof. Piotr Dahlig z Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii kapel główną nagrodę, kazimierską Basztę oraz 2 tys. zł, przyznano Kapeli Ludowej "Kurasie" z Lubziny (Podkarpackie). Jury przyznało w tej kategorii także trzy równorzędne I nagrody, po pięć równorzędnych II i III nagród oraz cztery wyróżnienia.

Wśród zespołów śpiewaczych Baszta i 2 tys. zł przypadła Zespołowi Śpiewaczemu "Sielanki" z Sielca (Lubelskie). Jury przyznało tu także po trzy równorzędne I i II nagrody, pięć III nagród oraz trzy wyróżnienia.

W kategorii solistów instrumentalistów Basztę i 1,2 tys. zł otrzymał Adam Tarnowski, skrzypek z Janiszewa (Mazowieckie). Przyznano także cztery równorzędne I nagrody oraz po pięć II i III nagród.

Spośród solistów śpiewaków najlepszy okazał się Stanisław Madanowski z Boczków Chełmońskich (Łódzkie) - otrzymał Basztę i 1 tys zł. Jury przyznało też równorzędne: dwie I nagrody, cztery II nagrody i pięć III nagród.

W konkursie folkloru rekonstruowanego Basztę i 1,5 tys. zł otrzymała Kapela Jacka Bursy z Guzowa (Mazowieckie). W tej kategorii przyznano też jedną I nagrodę, cztery II nagrody, dwie III nagrody oraz jedno wyróżnienie.