Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 9,8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 51,71 zł/dt) i były też niższe o 38,2 porc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku.

Za żyto w skupie płacono średnio 42,62 zł/dt, tj. o 11,1 proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 37,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku.

We wrześniu br. za ziemniaki w skupie płacono 23,73 zł/dt, tj. o 39,9 proc. mniej niż przed miesiącem, ale za to o 19,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowała się na 4,64 zł/kg.

We wrześniu br., ceny skupu żywca wołowego (średnio 4,12 zł/kg) nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca - o 0,4 proc., a w skali roku - o 0,8 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do poziomu 3,65 zł/kg, tj. o 3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2007 r.

Za 1 hl mleka płacono w skupie średnio 93,29 zł, tj. o 1,6 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 18,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Ceny podstawowych produktów rolnych we wrześniu 

 

IX 2008

Ziarno zbóż
(bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie