Według posła Łukasza Borowiaka możliwości aktywnego wykorzystania terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody do celów rozwoju gospodarczego są znacznie zmniejszone. - Spadają dochody gminy, czego efektem jest znaczne zmniejszenie realizacji zadań samorządowych - uważa poseł Borowiak.

Wiceminister, odpowiadając na interpelację posła Łukasza Borowiaka w sprawie dodatkowych przywilejów dla gmin posiadających obszary objęte formami ochrony przyrody przyznał, że wyznaczenie obszaru Natura 2000 wymusza realizowanie inwestycji przy najmniejszej ingerencji w środowisko i zminimalizowaniu oddziaływania na nie, a jednocześnie zobowiązuje do dokonania kompensacji środowiskowej, czyli odtworzenia komponentu środowiska w innym miejscu. Dlatego, według wiceministra, sieć Natura 2000 nie powinna być postrzegana jako przeszkoda w rozwoju publicznych usług i infrastruktury.

- Walory przyrodnicze obszarów objętych siecią stanowią szansę na rozwój wielu dziedzin gospodarki i powstanie nowych miejsc pracy przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju - twierdzi wiceminister.

Więcej na portalsamorzadowy.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!