Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 24 października 2011 r. o godzinie 14:00. Można nabyć 686.000 akcji zwykłych imiennych serii „A" o wartości nominalnej 10 zł, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 70 proc. kapitału zakładowego spółki.

Uprawnionym pracownikom spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. akcji spółki. Podobnie uprawnionym rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. akcji.

Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie akcji nieobjętych przez uprawnionych pracowników i rolników podmiotowi wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!