W dwudniowych spotkaniach odbywających się w ramach trzeciej edycji Europejskich Dni Rzepaku "Euro-Raps 2012" wzięli udział przedstawiciele producentów rzepaku z Polski, Czech, Francji, Niemiec oraz Litwy. Spotkanie, które odbyło się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz opolskim urzędzie wojewódzkim, było przede wszystkim okazją do dyskusji o bieżących problemach i wymiany doświadczeń. Tematem przewodnim dyskusji był wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. na branżę roślin oleistych. Uczestnicy międzynarodowego spotkania wypracowali w tej kwestii wspólne wnioski.

Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku (KZPR) Mariusz Olejnik przekazał mediom na konferencji prasowej w piątek, że wszyscy reprezentanci krajów uczestniczących w debacie opowiedzieli się za ograniczeniem lub całkowitą rezygnacją z zapowiadanej przez Unię Europejską konieczności wyłączenia 7 proc. powierzchni gruntów w ramach tzw. "zazielenienia", czyli odłogowania ze względów ekologicznych.

Zdaniem uczestników dyskusji, na Opolszczyźnie, rozważając taki pomysł, trzeba brać pod uwagę, że UE staje się powoli importerem żywności.