Wyborcy dziwią się poszczególnym wynikom wyborów do sejmików województw. Trwa dyskusja, czy wybory zostały sfałszowane, czy tylko zafałszowane. Jednocześnie brak wciąż wszystkich podsumowań wyborów: nie poznaliśmy podsumowania wyników wyborów dla poszczególnych partii i komitetów wyborczych dla wszystkich szczebli.

Jakie znaczenie ma takie podsumowanie?

Otóż łatwiej byłoby zinterpretować wyniki głosowania i ocenić preferencje wyborcze wśród mieszkańców najmniejszych miejscowości – jak dotąd możemy zrobić to tylko dla wyborów do sejmików województw, podano bowiem tylko takie podsumowanie wyników w skali kraju. „Podział mandatów w sejmikach województw według komitetów wyborczych”, podany przez PKW, zawiera właśnie podsumowanie wyników poszczególnych komitetów w wyborach do sejmików województw.

Natomiast „Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.” nie zawiera informacji na temat wyników poszczególnych komitetów wyborczych. Nie ma tu też informacji o liczbie głosów nieważnych.

Z kolei obwieszczenie PKW z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014, zawiera informację o głosach nieważnych – było ich zaledwie 2,1 proc. spośród  wszystkich głosów oddanych w tych wyborach, jest też informacja, że „głosy nieważne z powodu niepostawienia znaku „x” stanowiły 67,3% ogólnej liczby głosów nieważnych; 2) głosy nieważne z powodu postawienia dwu lub więcej znaków „x” stanowiły 26,0% ogólnej liczby głosów nieważnych; 3) głosy nieważne z innych przyczyn stanowiły 6,7% ogólnej liczby głosów nieważnych.”

Obwieszczenie to odsyła do obwieszczeń komisarzy wyborczych po informacje o wynikach komitetów: „W obwieszczeniach komisarzy wyborczych zawarte są: nazwiska i imiona wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z oznaczeniami komitetów wyborczych, które zgłosiły ich kandydatury oraz nazwiska kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy uczestniczą w ponownym głosowaniu”.

Po informacjach o zadziwiającym sukcesie PSL odniesionym w województwie pomorskim, „Farmer” wyszukał w obwieszczeniu komisarza o wynikach wyborów na terenie województwa wyniki tego komitetu dla poszczególnych wyborów: do rad gmin, miast i powiatów.