To nie są małe pieniądze - tylko w 2011 r. kwota dofinansowania dla organizacji rolniczych wyniosła 4 mln 131 tys. złotych.

„W tej sytuacji OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych zwróciło się do prezesa Najwyższej izby Kontroli Jacka Jezierskiego o przeprowadzenie pilnej kontroli doraźnej w podmiotach korzystających z dotacji, tj. w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowej Radzie  Izb Rolniczych, NSZZ RI "Solidarność", ZZR "Samoobrona", Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Centrum Narodowym Młodych Rolników, ZZR "Ojczyzna", Krajowym Zrzeszeniu Producentów Rzepaku, Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych” – czytamy w informacji prasowej.

- Organizacje te korzystają w swej działalności, zwłaszcza na forum europejskim (m.in. w komitetach COPA - COGECA) z szerokiego wsparcia finansowego (uzyskując także ponadto dofinansowanie na konkretne zadania i projekty). Jest rzeczą szczególnie istotną, by wykorzystywanie tych środków odbywało się w pełni przejrzyście i transparentnie. Tym bardziej, że w bieżącym roku ustawodawca oraz rząd zmuszeni będą podjąć decyzję o dalszym utrzymaniu obowiązującego systemu finansowania lub też zastąpieniu go nowymi rozwiązaniami prawnymi. Wiedza na temat rzetelności wykorzystywania i rozliczania dotychczas pozyskiwanych funduszy - pozwoliłaby być może na usprawnienie funkcjonujących rozwiązań prawnych. Czyni to kontrolę NIK jeszcze bardziej pilnie potrzebną - uważa Leszek Barwiński, przewodniczący Rady Krajowej OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, lider organizacji w województwie lubelskim.

A jaki jest cel takich działań?

„Jako rolnicy i związkowcy sami musimy dać najlepszy przykład, oczyścić się i wyeliminować czarne owce naszego środowiska, inaczej nie będziemy zasługiwać na szacunek naszych członków i sympatyków. Co więcej zaś - wskazanie na skalę korzystania z pomocy państwowej przez poszczególne organizacje - może być pouczające przy ocenie ich reprezentatywności i zaangażowania w ochronę interesów polskiej wsi” – podano w informacji prasowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!