Spółdzielnia zrzesza obecnie 16. członków, w tym 3 rolnicze spółdzielnie produkcyjne i 13. rolników indywidualnych. Członkowie spółdzielni wywodzą się z 4. gmin powiatu jarosławskiego i przemyskiego. Gospodarują na powierzchni ponad 2300 ha, a ich potencjał produkcyjny wynosi około 10 -12. tysięcy ton zbóż i rzepaku rocznie.


Koszt inwestycji to około 6 mln zł, z czego wsparcie ze środków PROW 2007-2013 (z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej") wynosi ponad 2, 8 mln zł.

Bazę suszarniczo - przechowalnicza obejmuje 6. silosów o pojemności 1000 ton każdy, 2 silosy buforowe o pojemności ponad 200 ton każdy, suszarnię na propan butan o zdolności suszenia ponad 200 ton kukurydzy na dobę, czyszczalnię, budynek sterowni, laboratorium i część administracyjną.

Jest to największe w regionie tego typu przedsięwzięcie zrealizowane przez grupy producentów rolnych. Spełnia ono wszelkie oczekiwania członków grupy, związane z przygotowaniem do sprzedaży, przechowywaniem oraz handlem zbożem i rzepakiem. Dodatkowo jest przykładem przedsiębiorczości i skuteczności działania grup producentów w budowaniu marki produktu, wzmacniania pozycji rynkowej oraz poprawy efektywności gospodarowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!