Pszczółkowska będzie pełnić powierzone jej obowiązki do czasu powołania Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z rezygnacją Henryka Smolarza ze stanowiska prezesa KRUS i objęciem przez niego mandatu posła. Podobał się artykuł? Podziel się!