Ukonstytuowanie się Rady Rolników nastąpiło na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2011 r. Na tym posiedzeniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Tadeusz Nalewajk uroczyście wręczył akty mianowania członkom rady. Na przewodniczącego wybrano Andrzeja Kosiniaka-Kamysza. W składzie rady – 8 osób zasiada po raz pierwszy, pozostałe osoby są członkami rady po raz kolejny.

Łącznie zgłoszono 46 kandydatów. Spośród tych kandydatów minister rolnictwa powołał Radę Rolników.

Rada Rolników składa się z 25 członków powołanych na 3 letnią kadencję przez ministra rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu po przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami. W chwili rozpoczęcia kadencji Rady Rolników co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą. Ma to zapewnić ochronę interesów zarówno ubezpieczonych jak i świadczeniobiorców.

Poniżej zamieszczamy pełną listę członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Podobał się artykuł? Podziel się!