Uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r. ustawa o nasiennictwie została zawetowana przez Bronisława Komorowskiego z powodu niezgodności z prawem Unii Europejskiej, dlatego też konieczne było opracowanie nowego projektu ustawy przez Ministerstwo Rolnictwa.

Nowy projekt nie zawiera przepisów związanych z GMO , które były przedmiotem veta prezydenta RP, natomiast w pozostałym zakresie projekt ustawy jest tożsamy z tekstem ustawy o nasiennictwie uchwalonej przez Sejm 1 lipca.

Projekt Ministerstwa Rolnictwa nie zawiera  przepisu dotyczącego możliwości rejestracji odmian transgenicznych w Polsce.

Ustawa o nasiennictwie jest drugą zawetowaną przez Bronisława Komorowskiego. Nie reguluje ona sprawy upraw genetycznie modyfikowanych, ale też ich nie zakazuje. Określa tryb rejestracji i wytwarzania materiału siewnego głównie tradycyjnych odmian. Ustawa zawiera jednak przepis dotyczący możliwości rejestracji odmian transgenicznych, który wywołuje wiele kontrowersji.

Obecnie projekt ustawy został przesłany do konsultacji społecznych. Koszt wydatków na realizację zadań wynikających z obowiązującej ustawy wynosi około  55 165 tys. zł. Podobał się artykuł? Podziel się!