Nowa instalacja biogazowni rolniczej w Płaszczycy o mocy 625 kWe jest aktualnie poddawana procedurze rozruchu technologicznego. Natomiast planowana moc docelowa generatora trzeciej biogazowni (w Kujankach) wynosić będzie 330 kWe.

Biogazownia Poldanoru w Pawłówku działa nieprzerwanie już od ponad 2 lat. Zainstalowana moc generatora wynosi 720 kWe. W 2006 roku zakład wyprodukował 1 478 MWh energii elektrycznej, co pokryło średnie zapotrzebowanie dla około 600 gospodarstw domowych. W minionym, 2007 roku, produkcja energii elektrycznej w tym zakładzie wzrosła prawie o 100% i sięgnęła wartości 2 762 MWh, która odpowiada zużyciu energii elektrycznej w 1200 gospodarstwach domowych. Planuje się zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez biogazownię w Pawłówku, która w 2008 roku mogła będzie pokryć zapotrzebowanie energetyczne blisko 1800 gospodarstw domowych.

Sprawy biogazowni rolniczych jako źródeł energii odnawialnej drugiej generacji traktowane są priorytetowo zarówno w polityce Unii Europejskiej, jak i przez obecny rząd w Polsce. Działalność zakładów produkujących czystą energię jest przyjazna środowisku. Przede wszystkim przyczynia się do redukcji efektu cieplarnianego, a także pozwala na zdywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia w energię, zmniejszając przy tym konieczność wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energetycznych.

Źródło: Poldar S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!